Contact

Stichting Voedselbank Dantumadiel

KvK: 53996836
Banknr.: NL60RABO0162190735

Uitdeeldata

Elke donderdag van de even weken van de maand
van 14.30-15.30 aan de Lytse Loane 1c te Damwâld.

Aanmelden

U kunt u aanmelden via dit formulier: klik hier.

Algemene informatie

www.voedselbankdantumadiel.nl
info@voedselbankdantumadiel.nl
Telefoon: 06-57654340 b.g.g. 06-10238027

Bestuursleden:

Voorzitter: Alle Flootman
Secretaris: Metsje de Vries
Penningmeester: Heiny van der Meulen
Leden: Gea Boskma, Kor Jouwersma, Klaas van der Kooij, Melle Minnema.