Sponsor ons

Steun Voedselbank Dantumadiel

Draagt u de Voedselbank Dantumadiel een warm hart toe en voelt u zich betrokken bij ons werk? Steun ons!

De Voedselbank Dantumadiel ontvangt geen structurele subsidies. Van de gemeente is een opstartsubsidie ontvangen, maar deze is niet structureel.

Met name de exploitatiekosten zoals energie, verzekeringen, telefoon, kantoorbenodigdheden, reiskosten enz. worden betaald uit sponsorgelden.

Wilt u ons ondersteunen stort dan uw bijdrage op Iban-bankrekeningnummer NL60RABO01621.90.735 t.n.v. Stichting Voedselbank Dantumadiel.


Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Veel ondernemers willen hun bedrijfsvoering verduurzamen zowel op sociaal-maatschappelijk gebied, als op het terrein van natuur en milieu. De voedselbank Dantumadiel hoopt in de toekomst zich gelukkig te kunnen prijzen met het feit dat er in onze gemeente ook ondernemingen zijn die ons willen ondersteunen met producten of diensten.

Wilt u hierover meer informatie dan kunt u contact opnemen via de mail: sponsor@voedselbankdantumadiel.nl