Vrijwilliger worden

Steun Voedselbank Dantumadiel

De voedselbank krijgt hulp van vele vrijwilligers.
Heel veel dank hiervoor! 

Info bij Metsje de Vries
info@voedselbankdantumadiel.nl