Stichting

Het begin

Een kennis van onze initiatiefneemster uit Rinsumageast had aangeklopt bij de Voedselbank Dongeradiel en daar 'nul' op rekest gekregen. Zij is met dit verhaal naar de gemeente Dantumadiel gegaan en daar is haar aangeraden, samen met een lid van de cliëntenraad, een voedselbank op te starten.
In april 2011 heeft zij enkele enthousiastelingen weten te strikken met wie het gelukt is de voedselbank op te richten. In december 2011 vindt de eerste uitdeling van voedselpakketten plaats.


Doel van de voedselbank

• Voedselhulp bieden aan mensen die het tijdelijk heel moeilijk hebben.

• Verspilling van voedsel tegengaan.
Jaarlijks wordt er in Nederland een vijfde deel (20%) van ons voedsel weggegooid.

• Verwijsfunctie naar officiële instellingen. Velen weten de weg nog niet te vinden naar allerlei hulpverlenende instanties.